Защо от мед?

Казани за ракия - големи

No. 80103
180 литра
200 литра
250 литра
300 литра
350 литра
400 литра
450 литра
500 литра


No. 80104
180 литра 15 лв/л 2700 лева
200 литра 15 лв/л 3000 лева
250 литра 15 лв/л 3750 лева
300 литра 14 лв/л 4200 лева
350 литра 16 лв/л 5760 лева
400 литра 17 лв/л 6800 лева
450 литра 18 лв/л 8100 лева
500 литра 18 лв/л 9000 лева