Защо от мед?

Казани за ракия - сувенирни

No. 80005
5 литра 300 лева
10 литра 400 лева
15 литра 550 лева
20 литра 660 лева
25 литра 680 лева
30 литра 720 лева
35 литра 770 лева
40 литра 800 лева